Access Keys:
Skip to content (Access Key - 0)

Toggle Sidebar

Label: yu

Content with label yu in Strafraum (See content from all spaces)
Related Labels: yan, martial-asia, 1972, yuen, wang, mau-saan, 1977, lung, yuan, yau, lung_fei, yung-yu, nai-tsai, chung, $$$$+, straf, lieh, ho, hon, more »

Page: Todesbucht der Shaolin, Die
OT:  Zhan shen tan Jahr: HK 1973R, B: Jimmy Wang YuK: Chiu Hu YaoM: Wong Mau-SaanD: Jimmy Wang Yu, Lung Fei, Sit Hon, Tin Yau Quelle: TV (Tele 5)   Inhalt 1556 steht ein japanisches Expeditionsheer in…
Other labels:
Page: Todeshand des gelben Adlers, Die
OT:  Jiao Tou AT: The Kung-Fu Instructor Jahr: HK 1979R: Sun ChungB: Ni KuangK: Lan Nai-TsaiM: Eddie H. WangD: Ti Lung, Wang Yue, Ku Feng, Tien Ching Quelle: DVD (Koch). Dank fürs Rezi-Exemplar!   Inh…
Other labels:
Page: Unbesiegbare Schwert der Shaolin, Das
OT:  Duo Qing Jian Ke Wu Qing Jian AT: To Ching Chien Ko Wu Ching ChienThe sentimental SwordsmanDas unbesiegbare Schwert des Shaolin Jahr: HK 1977R: Chu Yuan (Chor Yuen)B: Chin YuK: Huang ChiehM: Chen…
Other labels:
Page: Zhao, der Unbesiegbare
OT:  Tian Xia Di Yi Quan AT:King BoxerIron PalmTin Ha Dai Yat Kuen Jahr: HK 1972R: Cheng Chang HoB: Chiang YanK: Wang Yung LungM: Chen Yung Yu, Wu Ta ChiangD: Lo Lieh, Fang Mien, Tien Feng, Tung Lam Q…
Other labels:
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzrichtlinien